Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63707
Authors: 
Määttänen, Niku
Year of Publication: 
2005
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 983
Abstract: 
Tutkimuksessa tarkastellaan vapaaehtoisten eläkevakuutusten ja niiden verokohtelun merkitystä ihmisten säästämis- ja kulutuskäyttäytymisen kannalta. Erityisesti tarkastellaan vuoden 2005 alussa voimaan astuneen eläkevakuutuksiin liittyvän verouudistuksen vaikutuksia. Tutkimuksessa sovellettavassa numeerisessa kuluttajien säästämis- ja sijoituskäyttäytymistä kuvaavassa elinkaarimallissa huomioidaan progressiivinen verotus, työttömyysriski ja eliniän pituuteen liittyvä epävarmuus. Verouudistuksen seurauksena suurituloisten eläkevakuutussäästäminen vähenee ja pienituloisten kasvaa. Uudistus on lievästi progressiivinen: se pienentää suurituloisten ja lisää pienituloisten taloudellista hyvinvointia. Hyvinvointivaikutukset ovat kuitenkin hyvin pieniä. Eläkevakuutusten kokonaiskysyntä vähenee vain hieman. Eläkevakuutusten verotuksellinen suosiminen muihin säästämismuotoihin verrattuna lisää merkittävästi eläkevakuutusten kysyntää myös uudistuksen jälkeen. Eläkevakuutusten veroedut myös lisäävät kotitalouksien kokonaissäästämistä selvästi, vaikka eläkevakuutussäästäminen onkin osin pois muusta säästämisestä.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
365.02 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.