Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63706
Authors: 
Virén, Matti
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 732
Abstract: 
The paper reviews some problems in financing the welfare state in the global economy. It is shown that in the new environment, there are several factors which create upward pressure in public expenditures even though the public sector would not extend its activities to now areas. On the other hand, there will be increasing difficulties in taxation in the global economy. The main point is that increasing mobility affects not only (physical) capital but also labour and human capital. This implies increasing tax competition in all forms of taxation and this, in turn, forces the public sector to reconsider the scale of its activities.
Abstract (Translated): 
Artikkelissa tarkastellaan eräitä ongelmia, jotka liittyvät hyvinvointivaltion rahoittamiseen globalisoituvassa maailmassa. Voidaan osoittaa, että uudessa ympäristössä on useita tekijöitä, jotka aikaansaavat paineita julkisten menojen kasvulle, vaikka julkinen sektori ei laajentaisi toimintojensa piiriä. Toistaalta verotukseen liittyy kasvavia ongelmia globalisoituvassa maailmassa. Tärkein huomionarvoinen asia on se, että kasvava liikkuvuus ei kosketa vain (fyysistä) pääomaa vaan myös työvoimaa ja inhimillistä pääomaa. Tästä seuraa lisääntyvä verokilpailu kaikkien veromuotojen osalta ja tämä taas pakottaa julkisen sektorin uudelleenarvioimaan toimintojensa laajuutta.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.