Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63701
Authors: 
Lee, Stefan
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 778
Abstract: 
The emergence of the current intangible-intensive economy does not only mean enormous opportunities but also serious challenges in different dimensions. These challenges are mainly due to some fundamental differences in nature between physical assets and intangibles. The very same reasons that explain the vast potential of intangible assets also constitute the main reasons for inadequate applicability of conventional measurement and valuation approaches. As a consequence, it is believed that accounting information fails to capture and reflect a company’s value creation attributable to intangibles. And when the information provided by accounting fails to appropriately reflect the impact of intangibles on the company’s current and future performance, investors will not be able to make efficient resource allocation decisions. Many empirical findings suggest that, despite the poor visibility, financial analysts do take intangibles into account and ascribe considerable value to them. The primary source of the necessary data for the current study consists of twelve semistructured interviews with 12 financial analysts active in Finland. One of the findings from the interview survey implies that although the respondents in general acknowledge the importance of intangibles in company’s value creation, the types of intangibles and the degree of importance attached to various types of intangibles tend to vary among respondents.
Abstract (Translated): 
Siirtyminen aineettomien pääomien vallitsevaan uudenlaiseen aikakauteen on merkinnyt paitsi lähes rajoittamattomia uusia mahdollisuuksia myös uusia haasteita. Aineellisten ja aineettomien pääomien välisen perustavaa laatua olevien eroavuuksien takia, pääsääntöisesti aineellisia pääomia silmällä pitäen kehitetty arvonmääritysmalli ja yritysten raportointimenetelmä soveltuvat puutteellisesti muuttuneessa todellisuudessa. Tämän seurauksena m.m. nykyinen kirjanpitoinformaatio antaa riittämättömän kuvan aineettomien pääomien merkityksestä yrityksen nykytilassa ja sen tulevaisuuden kehityksessä. Puutteellisten informaatioiden perusteella etenkin sijoittajien on vaikea tehdä tehokkaita allokaatiopäätöksiä. Tästä puutteellisuudesta huolimatta sijoittajien on todettu kiinnittävän huomiota aineettomiin pääomiin ja antavan huomattavaa arvoa aineettomille pääomille. Käsilläolevan tutkimuksen aineistolähde käsittää 12 analyytikkohaastattelua. Tutkimuksessa käy ilmi, että vaikka analyytikot yleisesti tunnustavatkin aineettomien pääomien lisääntyneen merkityksen, niiden merkitys vaihtelee tuntuvasti aloittain.
Subjects: 
accounting information
financial analysts
intangibles
aineeton pääoma
analyytikko
tilinpäätösinformaatio
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.