Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63695
Authors: 
Määttänen, Niku
Maliranta, Mika
Year of Publication: 
2007
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1065
Abstract: 
Vertaamme erilaisia t&k-toiminnan verokannustinjärjestelmiä numeerisen, yritysten kasvua ja t&k-investointeja kuvaavan mallin avulla. Mallin perusteella verotukien kohdentaminen vain tietyn rajan ylittäville lisäinvestoinneille lisää yritysten t&k-investointeja huomattavasti enemmän kuin verokertymävaikutukseltaan samansuuruinen tuki kaikille t&kinvestoinneille. Lisäinvestointien tukeminen kuitenkin muuttaa t&k-toimintaan soveltuvan henkilöstön allokaatiota eri yritysten kesken paljon enemmän kuin kaikkien investointien tukeminen. Allokaation muutos vähentää kokonaistuotantoa. Sillä, kohdistetaanko t&kinvestointeihin liittyvät veroedut vain voittoa tekeville yrityksille, jotka maksavat yritysveroa, vai kaikille yrityksille, ei ole mallin perusteella suurta merkitystä. Mallin perusteella t&kinvestointeihin kannustavien veroetujen vaikutukset ovat hyvin samantapaiset riippumatta siitä, kohdistetaanko ne pelkästään voittoa tekeviin yrityksiin (jotka maksavat yritysveroa) vai kaikkiin yrityksiin.
Subjects: 
tutkimus ja tuotekehitys, verokannustimet, yritysdynamiikka
JEL: 
H25
O38
L11
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
203.57 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.