Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63677
Authors: 
Määttänen, Mikku
Stenborg, Markku
Valkonen, Tarmo
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers No. 892
Abstract: 
Tutkimus koostuu neljästä osasta, jotka käsittelevät vapaaehtoista eläkevakuutusta. Ensimmäinen näistä on kirjallisuuskatsaus eläkevakuutusten, säästämisen ja verotuksen vuorovaikutukseen. Toisessa osassa analysoidaan kilpailua pitkäaikaisen säästämisen markkinoilla vapaaehtoisen eläkevakuutuksen näkökulmasta. Kolmannessa osassa tarkastellaan tilastoaineiston perusteella vapaaehtoisten eläkevakuutusten merkitystä osana suomalaisten kokonaissäästämistä ja - varallisuutta. Neljännessä osassa tarkastellaan simulaatioanalyysin avulla väestön ikääntymisen merkitystä lakisääteisen eläkejärjestelmän kannalta sekä lakisääteisen eläkejärjestelmän ja yksityisen eläkesäästämisen välistä yhteyttä.
Abstract (Translated): 
This study consists of four parts, all of which look at voluntary pension insurance. The first part is a literature review of the tax status of voluntary pension insurance and its effect on aggregate saving. The second part analyses competition issues in the market for voluntary pension insurance and other long-term saving instruments. The third part employs Finnish household data to study voluntary pension insurances as part of aggregate household saving and wealth. The last part employs a simulation model to study the importance of population ageing for the public pension system and the connection between the public pension system and private saving.
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
562.83 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.