Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63673
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorViitamo, Esaen_US
dc.contributor.authorHernesniemi, Hannuen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:57:15Z-
dc.date.available2012-09-21T10:57:15Z-
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63673-
dc.description.abstractOsana Sitran ympäristöohjelmaa Sitra ja kauppa- ja teollisuusministeriö tilasivat Etlatieto Oy:ltä selvitystyön kotimaisen ympäristöliiketoiminnan määrittämiseksi ja tilastoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Raportissa tehdään esitys ympäristöliiketoiminnan seurantajärjestelmäksi. Työ perustuu toisiinsa liittyviin tehtäväkokonaisuuksiin. Nykyisten määritelmien pohjalta tehtiin Suomen olosuhteisiin sopiva ympäristöliiketoiminnan ja sen osaklustereiden luokitus. Käytettävissä olevien lähdetietokantojen avulla laadittiin ympäristöyritysten perustietokanta, jossa on noin 3500 yritystä. Määriteltyjen klustereiden ja yritystietokannan avulla tehtiin ympäristöalan yrityksille suunnattu testikysely, jolla selvitettiin yritysten ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kasvunäkymiä. Empiirisen työn pohjalta laadittiin ehdotus yritystietokannan ylläpitoa ja hallinnointia varten. Seurantajärjestelmän toinen osa on ympäristöliiketoiminnan tilasto, jonka toteutuksesta ja hallinnoinnista tehtiin vastaava esitys.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x1019en_US
dc.subject.jelL52en_US
dc.subject.jelQ50en_US
dc.subject.jelC10en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordympäristöliiketoiminta, ympäristöteknologia, kilpailukyky, yritystietokanta, tilastojärjestelmäen_US
dc.titleYmpäristöliiketoiminnan määrittely ja tilastollinen seuranta: Ympäristöalalle lisää kilpailukykyäen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn511921063en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
954.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.