Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63673
Authors: 
Viitamo, Esa
Hernesniemi, Hannu
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers 1019
Abstract: 
Osana Sitran ympäristöohjelmaa Sitra ja kauppa- ja teollisuusministeriö tilasivat Etlatieto Oy:ltä selvitystyön kotimaisen ympäristöliiketoiminnan määrittämiseksi ja tilastoinnin kehittämiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda valtakunnallinen seurantajärjestelmä, jolla arvioidaan ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä. Raportissa tehdään esitys ympäristöliiketoiminnan seurantajärjestelmäksi. Työ perustuu toisiinsa liittyviin tehtäväkokonaisuuksiin. Nykyisten määritelmien pohjalta tehtiin Suomen olosuhteisiin sopiva ympäristöliiketoiminnan ja sen osaklustereiden luokitus. Käytettävissä olevien lähdetietokantojen avulla laadittiin ympäristöyritysten perustietokanta, jossa on noin 3500 yritystä. Määriteltyjen klustereiden ja yritystietokannan avulla tehtiin ympäristöalan yrityksille suunnattu testikysely, jolla selvitettiin yritysten ympäristöliiketoiminnan laajuutta ja kasvunäkymiä. Empiirisen työn pohjalta laadittiin ehdotus yritystietokannan ylläpitoa ja hallinnointia varten. Seurantajärjestelmän toinen osa on ympäristöliiketoiminnan tilasto, jonka toteutuksesta ja hallinnoinnista tehtiin vastaava esitys.
Subjects: 
ympäristöliiketoiminta, ympäristöteknologia, kilpailukyky, yritystietokanta, tilastojärjestelmä
JEL: 
L52
Q50
C10
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size
954.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.