Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63668
Authors: 
Kaitila, Ville
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 869
Abstract: 
We examine macroeconomic developments in Russia in the latter half of the 1990s and the beginning of the 21st century. In this context we discuss the exchange rate of the rouble, the world market price of oil and the significance of reforms. Then we analyse Russia’s growth prospects by reviewing estimates in the literature and making an estimate of our own that shows what the ratio of gross fixed capital formation to gross domestic product should be to sustain a given long-run growth rate. A higher investment rate is necessary in order to maintain growth momentum in Russia. The continuation of reform policies would support growth prospects. – Russia ; economic growth ; investment ; reforms
Abstract (Translated): 
Tässä keskustelualoitteessa tarkastellaan Venäjän makrotaloudellista kehitystä 1990-luvun jälkipuoliskolla ja tämän vuosikymmenen alussa. Tätä taustaa vasten analysoidaan ruplan vaihtokurssin, öljyn maailmanmarkkinahinnan ja talouden uudistusten merkitystä. Tämän jälkeen tarkastelemme kirjallisuudessa esitettyjä arvioita Venäjän kasvumahdollisuuksista ja teemme oman laskelman, josta nähdään, mikä bruttopääomanmuodostuksen osuus bruttokansantuotteesta pitäisi olla, jotta tietty kasvuvauhti voidaan ylläpitää pitkällä aikavälillä. Investoinnit ovat tässä suhteessa avainasemassa ja niiden taustalla tärkeänä tekijänä on puolestaan uudistusten jatkaminen. – Venäjä ; kasvu ; investoinnit ; uudistukset
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
417.33 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.