Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63659
Authors: 
Toivanen, Otto
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 937
Abstract: 
In many industries, including telecommunications, a government decision on a standard is needed for the society to reap the benefits from the diffusion of new goods. Delays induced by regulatory bodies either in standard choice or its implementation can be extremely costly. I study governments’ choice of first generation (1G) mobile telephony standards using an international dataset. Larger and richer countries are faster to adopt. Countries take indirect network effects into account in their timing decisions. Political institutions systematically affect the speed of adoption: Democracies give telecom human capital and indirect network effects more weight.
Abstract (Translated): 
Monilla toimialoilla valtio (tai muu julkinen toimija) tekee päätöksen alalla sovellettavasta standardista. Standardin valinta on usein edellytys sille, että uuden hyödykkeen tai teknologian käyttö yleistyy ja että sen mahdollistama hyvinvoinnin lisäys toteutuu. Viipeet standardin valitsemisessa voivat siten olla kuluttajien (ja yleisemminkin yhteiskunnan) kannalta haitallisia. Telekommunikaatio on esimerkki toimialasta, jolla standardien valinta on tärkeää. Tässä tutkimuksessa tutkitaan ensimmäisen polven matkapuhelinstandardien valintaa käyttäen kansainvälistä tilastoaineistoa. Empiirinen analyysi osoittaa, että suuremmat ja rikkaammat maat valitsevat standardin nopeammin ja että epäsuorat verkostovaikutukset otetaan standardipäätöstä tehtäessä huomioon. Myös poliittiset instituutiot vaikuttavat standardipäätöksen nopeuteen systemaattisella tavalla: Tulokset antavat viitteitä siitä, että demokraattiset maat laittavat painoa (telekommunikaatioalan) henkiselle pääomalle sekä epäsuorille verkostovaikutuksille enemmän kuin maat, joissa demokratia on heikompaa.
Subjects: 
Mobile technology standards
telecommunications
diffusion
Matkapuhelinstandardit
telekommunikaatio
diffuusio
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.