Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63656
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHyytinen, Arien_US
dc.contributor.authorTakalo, Tuomasen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:56:47Z-
dc.date.available2012-09-21T10:56:47Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63656-
dc.description.abstractTransparency regulation aims at reducing financial fragility by strengthening market discipline. There are however two elementary properties of banking that may render such regulation inefficient at best and detrimental at worst. First, an extensive financial safety net may eliminate the disciplinary effect of transparency regulation. Second, achieving transparency is costly for banks, as it dilutes their charter values, and hence also reduces their private costs of risk-taking. We consider both the direct costs of complying with disclosure requirements and the indirect transparency costs stemming from imperfect property rights governing information and particularly infer the conditions under which transparency regulation cannot reduce financial fragility. – banking ; disclosure ; deposit insurance ; market discipline ; transparencyen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x828en_US
dc.subject.jelG21en_US
dc.subject.jelG28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwBankenaufsichten_US
dc.subject.stwBanken_US
dc.subject.stwPublizitätspflichten_US
dc.subject.stwTheorieen_US
dc.titleEnhancing bank transparency: A re-assessmenten_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn356044149en_US
dc.description.abstracttransPankkitoiminnan tiedonantovelvollisuussääntelyllä pyritään lisäämään markkinakuria ja siten vahvistamaan pankkijärjestelmän vakautta. Pankkijärjestelmällä on kuitenkin kaksi ominaisuutta, jotka saattavat heikentää tällaisen sääntelyn tehokkuutta. Ensinnäkin kattava pankkijärjestelmän turvaverkko saattaa vähentää tiedonantovelvollisuuden markkinakuria vahvistavaa vaikutusta. Toiseksi tiedonantovelvollisuuksien lisääminen aiheuttaa pankeille kustannuksia, mikä osaltaan vähentää pankkien kannattavuutta ja voi siten myös vähentää riskinottoon liittyviä yksityisiä kustannuksia. Tarkastelemme tässä selvityksessä sekä suoria tiedonantovelvollisuuden noudattamisesta syntyviä kustannuksia että epäsuoria kustannuksia, jotka syntyvät informaatioon liittyvien omistusoikeuksien määrittelemisen epätäydellisyydestä. Johdamme myös ehdot, joiden vallitessa tiedonantovelvollisuuden laajentaminen vahvistaa (ja ei vahvista) pankkijärjestelmän vakautta. – tiedonantovelvollisuus ; markkinakuri ; pankkitoiminnan avoimuus ; talletusvakuutus ; pankkijärjestelmän turvaverkkoen_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
126.84 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.