Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63650
Authors: 
Hyytinen, Ari
Takalo, Tuomas
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 889
Abstract: 
We study the effects of investor protection on the availability of external finance, entrepreneurship, and creation of new firms in an equilibrium search model of private capital markets. In addition to search frictions, we examine contract frictions, specifically interim and ex post moral hazard problems stemming from entrepreneurs’ possibilities to expropriate financiers. In our model, the government chooses the level of investor protection that determines the transferability of match surplus between entrepreneurs and financiers. The results indicate that anything that increases (decreases) entrepreneurship also increases (decreases) the creation of start-ups. The effect of investor protection on the creation of start-ups thus hinges on the relative importance of various search and contract frictions. Only when investor protection has a sufficiently large impact on the ex post moral hazard problem relative to the interim moral hazard does strengthening investor protection enhance start-up creation. We also find that search frictions dilute the beneficial effect of investor protection and that contract frictions modify the standard Hosios condition for efficiency.
Abstract (Translated): 
Koska ulkoisen rahoituksen kustannukset ja saatavuus ovat keskeisiä yrittäjyyden esteitä Euroopassa, viime aikaisessa kirjallisuudessa on esitetty, että sijoittajansuojan vahvistaminen edistäisi yrittäjyyttä parantamalla pienten yritysten ulkoisen rahoituksen saatavuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tätä kysymystä, eli etsintäteoreettisen mallin avulla yritetään arvioida, mitkä ovat sijoittajansuojan vaikutukset pienten yritysten ulkoisen rahoituksen kustannuksiin, yrittäjyyteen ja uusien yritysten perustamiseen. Mallissamme sijoittajansuojan parannus vähentää tilintarkastuskustannuksia, mutta rajoittaa yrittäjän vapautta. Tutkimuksemme osoittaa, että tilintarkastuskustannusten pieneneminen edistää yrittäjyyttä ja lisää uusien yritysten lukumäärää, mutta yrittäjien toimintavapauden kaventaminen saattaa johtaa rahoituskustannusten nousuun ja siten vähentää yrittäjyyden houkuttelevuutta uravaihtoehtona. Tästä seuraa se, että jos politiikan tavoitteena on yrittäjyyden edistäminen ja uusien yritysten luominen, sijoittajansuojaa sääntelevää lainsäädäntöä uudistettaessa on syytä kiinnittää huomio siihen, että pienten ja suurten yritysten tarpeet voivat olla erilaisia. Pienten yritysten toiminnan joustavuus tulisi säilyttää, mutta sitä vastoin kirjanpito-, tilintarkastus- ja tiedonantovelvollisuussäännösten kohdalla poikkeuksia pienten yritysten kohdalla ei ole tarpeen tehdä. Osoitamme myös, että etsintäkustannukset saattavat vahvistaa sijoittajansuojan vaikutuksia yrittäjyyteen. – sijoittajansuoja ; uusien yritysten luominen ; yksityiset pääomamarkkinat ; yrittäjyys ; yritysrahoitus
Subjects: 
investor protection
start-up financing
private equity market
entrepreneurship
corporate finance
JEL: 
E50
G21
G24
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.