Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63639
Authors: 
Nurmi, Satu
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 956
Abstract: 
This paper examines internationalisation and employment dynamics in the Finnish manufacturing sector 1980–2001 using plant and industry-level data. According to the results, there is a large heterogeneity in the patterns of international trade and employment across industries and over time. In addition, the effect of macroeconomic fluctuations on employment dynamics is considerable. The results suggest that higher international openness stimulates labour demand during periods of recovery. Higher import competition in the industry has negative employment consequences, whereas higher export intensity increases net employment growth. However, plant efficiency is an important factor in adjusting to the effects of import competition. Unexpectedly, there is also some evidence that trade liberalisation reduces job turnover especially in import-intensive sectors.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa analysoidaan kansainvälistymistä ja työllisyyskehitystä Suomen tehdasteollisuudessa ajanjaksolla 1980–2001 käyttäen toimipaikka- ja toimialatason aineistoja. Tulosten mukaan kaupan ja työllisyyden kehitys toimialojen välillä ja yli ajan on hyvin heterogeenista. Lisäksi suhdannevaihteluiden merkitys työllisyysdynamiikkaan on huomattava. Tulokset viittaavat siihen, että suurempi kansainvälinen avoimuus stimuloi työvoiman kysyntää lamasta elpymisen aikana. Suurempi tuontikilpailun aste toimialalla vaikuttaa työllisyyteen negatiivisesti, kun taas korkeampi vientiaste lisää nettotyöllisyyskasvua. Toimipaikan tehokkuus on kuitenkin tärkeä tekijä tuontikilpailun vaikutuksiin sopeutumisessa. Yllättäen, kaupan vapauttaminen näyttäisi vähentävän työpaikkojen vaihtuvuutta erityisesti tuonti-intensiivisillä toimialoilla.
Subjects: 
Job flows
worker flows
internationalisation
manufacturing
Työpaikkavirrat
työntekijävirrat
kansainvälistyminen
teollisuus
JEL: 
F16
J21
J23
L60
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
316.17 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.