Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63637
Authors: 
Haukioja, Teemu
Hahl, Jarmo
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 772
Abstract: 
Technological progress and knowledge-based innovations have more important role in economic growth and development than ever. This conjecture is often called the new economy, referring to economic growth that is strongly associated to the development of information and communication technology. In order to understand this ongoing process it is important to separate short and long term as well as micro- and macroeconomic aspects of the new economy. Financial intermediation and banking are under constant structural change due to new technologies and deregulation. Despite that, the basic functions of banks do not change. However, in the changing environment banks have to manage the potential threat of disintermediation, i.e., structural change from indirect to direct finance. As an example of the new challenges, banks are forced to create an online strategy in order to survive the everincreasing global competition.
Abstract (Translated): 
Uusi talous viittaa informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehitykseen vahvasti liittyvään taloudellisen kasvuun. Teknologisella kehityksellä ja inhimilliseen pääomaan perustuvilla innovaatioilla on tärkeämpi merkitys taloudellisessa kasvussa ja kehityksessä kuin koskaan aiemmin. Meneillään olevan kehityksen ymmärtämiseksi on tärkeää tehdä ero talouden lyhyen ja pitkän tähtäyksen, kuten myös mikro- ja makrotaloudellisten tekijöiden välillä. Uuden teknologian ja sääntelyn purkamisen myötä rahoituksenvälitys ja pankkitoiminta ovat jatkuvassa rakennemuutoksessa. Siitä huolimatta pankkien perustehtävät eivät muutu. Muuttuvassa ympäristössä pankkien pitää kuitenkin ottaa huomioon toimialaliukumien yleistyminen ja siirtyminen epäsuorasta suoraan rahoitukseen. Yksi esimerkki uusista haasteista on se, että pankit ovat pakotettuja luomaan omat strategiansa suhteessa verkkopankkitoimintaan selviytyäkseen yhä kiristyvästä maailmanlaajuisesta kilpailusta.
Subjects: 
new economy
globalization
information and communication technology
technological development
economic growth
financial intermediation
banking
uusi talous
globalisaatio
informaatio ja kommunikaatioteknologia
teknologinen kehitys
taloudellinen kasvu
rahoituksenvälitys
pankkitoiminta
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
215.45 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.