Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63630
Authors: 
Leijola, Liisa
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 909
Abstract: 
This discussion paper examines the education system in Finland from the viewpoint of equality. First, it presents the current structure of the education system in Finland. Second, history and development of the Finnish education system are discussed with special attention paid to the principle of equality, which has since the early 19th century been one of the key values and goals of education policy in Finland. National sentiment first called for educating also the common people and providing basic and further education in the Finnish language. Regional equality and equal physical accessibility to schooling were emphasised in the early development of the common school system. Later, socioeconomic and gender equality in educational opportunity have become the other two equality goals of the education system in Finland. Third, the paper provides a review of empirical literature on equality at the different levels of the education system, from pre-primary to tertiary education. It is concluded that potential sources of inequality with respect to socioeconomic background, region, and gender exist in all levels of education. The Finnish education system fares well in international comparisons of equality between national education systems, however, especially with respect to socioeconomic background of the students.
Abstract (Translated): 
Tämä ETLA keskusteluaihe tarkastelee Suomen koulutusjärjestelmää tasaarvon näkökulmasta. Ensiksi esitellään nykyinen koulutusjärjestelmä. Sen jälkeen käsitellään suomalaisen koulutusjärjestelmän historiaa ja kehitystä erityisesti tasa-arvoon keskittyen. Tasa-arvon periaate on 1800-luvulta asti ollut koulutusjärjestelmän keskeisiä arvoja ja tavoitteita. Kansallismielisyys edisti talonpoikaisväestön koulutusta suomen kielellä ja antoi alkusysäyksen koulutusjärjestelmän kehittämiselle. Alueelliseen tasa-arvoon ja kouluverkon saavutettavuuteen kiinnitettiin huomioita kansakoululaitoksen alkutaipaleella. Myöhemmin tasa-arvo koulutuksessa riippumatta sosioekonomisesta asemasta tai sukupuolesta ovat nousseet peruskoulun myötä koko koulutuspolitiikka ohjaaviksi periaatteiksi. Keskusteluaiheen kolmannen osan muodostaa katsaus tasa-arvoa koulutusjärjestelmässä käsittelevään empiiriseen kirjallisuuteen, jossa käsitellään kaikki koulutusjärjestelmän tasot esiopetuksesta korkean asteen koulutukseen. Johtopäätöksenä on, että eriarvoisuudelle altistavia tekijöitä on kaikilla koulutustasoilla sosioekonomisen aseman, alueen tai sukupuolen suhteen. Suomen koulutusjärjestelmä näyttäytyy kuitenkin hyvin tasa-arvoisena kansainvälisissä vertailuissa erityisesti sosioekonomisen aseman suhteen.
Subjects: 
Education system
equality
Koulutusjärjestelmä, tasa-arvoisuus
JEL: 
I20
I21
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
398.74 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.