Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63622
Authors: 
Hyytinen, Ari
Toivanen, Otto
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 768
Abstract: 
In this paper we study a horizontally differentiated market for financial in-termediation and develop a simple explanation for concentration in the financial intermediation industry. We show that under asymmetric information, if the demand for funds is not perfectly elastic, the heterogeneity of entrepreneurs in need of financing translates into a barrier to entry. That is, we do not need to resort to learning, weak property rights or exogenous costs of entry to generate this result.
Abstract (Translated): 
Tässä paperissa tarkastellaan rahoituksen välittymistä horisontaalisesti differoiduilla markkinoilla ja tutkitaan markkinoiden keskittymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osoitamme, että mikäli rahoituksen kysyntä ei ole täysin joustavaa, rahoitusta tarvitsevan yrittäjäjoukon heterogeenisuus voi johtaa epäsymmetrisen informaation vallitessa alalletulon esteisiin. Tutkimus tuo siten vaihtoehtoisen perusteen rahoitustoimialan keskittymiselle verrattuna aikaisempaan kirjallisuuteen, joka on osoittanut, että esimerkiksi oppiminen, heikosti määritellyt informaatioon liittyvät omistusoikeudet tai eksogeeniset alalletulon kustannukset voivat johtaa alalletulon esteisiin ja siten oligopolistiseen markkinarakenteeseen. – pääomasijoittaminen ; rahoituksen välitys ; epäsymmetrinen informaatio ; alalletulo ; markkinarakenne
Subjects: 
venture capital
asymmetric information
entry
market structure
JEL: 
D82
G21
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.