Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/28463
Title (translated): 
Local partnership as an incubator for rural development: The case of Dębrzno, North-western Poland
Authors: 
Gramzow, Andreas
Year of Publication: 
2006
Series/Report no.: 
Discussion Paper No. 101
Abstract: 
Od początku lat 90-tych XX wieku nieprzerwanie rośnie przepaść pomiędzy rozwojem gospodarczym terenów miejskich i wiejskich. Powiększające się różnice w poziomach zarobków i brak perspektyw znalezienia pracy spowodowały już odpływ młodych ludzi ze wsi oraz coraz bardziej zauważalne starzenie się terenów wiejskich. Inicjatywy lokalne, jak pokazują udane przypadki z różnych regionów Polski, mogą mieć trwały wpływ na rozwój gospodarczy terenów wiejskich i skutecznie przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom. Niniejsza praca przedstawia wyniki studium przypadku, które analizuje inicjatywy lokalne w gminie Debrzno w województwie pomorskim. Wyniki studium przypadku opierają się przede wszystkim na otwartych wywiadach przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz członków lokalnego stowarzyszenia rozwojowego. Poważnym problemem w regionie okalnym. W 2004 roku stowarzyszenie wraz z przedstawicielami dziesięciu innych gmin złożyło podanie o działania pilotażowe wdrażające Inicjatywę Wspólnotową Leader+. Konferencje przeprowadzone z potencjalnymi partnerami przyszłej grupy działania typu Leader, doświadczenie z inicjatywami lokalnymi w stowarzyszeniu oraz programie Naszyjnika Północy, a także wysoki poziom wiedzy zainteresowanych stron o projektach typu Leader stanowią obiecujące przesłanki dla skutecznego wdrożenia strategii pilotażowej w regionie.
Subjects: 
Rozwój wsi
inicjatywa lokalna
współpraca
Leader+
Polska
JEL: 
J43
P32
R11
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
932.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.