Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259109
Title (translated): 
Perspektywa zrównoważonej produkcji roślin energetycznych w Polsce
Authors: 
Pszczółkowska, Agata
Romanowska-Duda, Zdzisława
Pszczółkowski, Wiktor
Grzesik, Mieczysław
Wysokińska, Zofia
Year of Publication: 
2012
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 15 [Issue:] 3 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2012 [Pages:] 57-75
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
In the context of achieving the targets of the energy economy, Poland's demand for bioenergy is stimulated by several factors, including the biomass potential of agricultural cultivation. The objective of this article is to indicate perspectives for the sustainable production of energy crops in Poland through the production of total biomass as the main renewable source of energy utilized in the countries of Europe and supported by Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of April 23, 2009 on the Promotion of the Use of Energy from Renewable Sources, currently in force. The most important reasons for promoting the production of plant biomass for energy purposes is the desire to work against climate change and reduce the emission of greenhouse gasses. This article indicates the significant role of Life Cycle Assessment (LCA) in biofuels and their production. Note is also taken of agro- climatic and soil conditions for the production of biomass in Poland as well as the economic aspects using the Agricultural Production Space Valuation Ratio (APSVR).
Abstract (Translated): 
Zapotrzebowanie w Polsce na bioenergię w kontekście realizacji celów gospodarki energetycznej jest stymulowane przez szereg czynników, w tym potencjał biomasy pochodzący z upraw rolniczych. Celem artykułu jest wskazanie na perspektywę zrównoważonej produkcji roślin energetycznych w Polsce poprzez produkcję całkowitej biomasy jako głównego odnawialnego źródła energii wykorzystywanego w krajach Europy, a wspieranego przez obecnie obowiązującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (OŹE). Najistotniejszymi powodami promowania produkcji biomasy roślinnej na cele energetyczne jest chęć przeciwdziałania zmianom klimatycznym i redukcja emisji gazów cieplarnianych. W artykule wskazano na znaczną rolę analizy LCA (Life Cycle Assessment) dla biopaliw i ich produkcji. Zwrócono uwagę na warunki agroklimatyczne i glebowe uwarunkowania produkcji biomasy w Polsce oraz ekonomiczny aspekt jakim jest wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WWRPP).
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.