Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/259108
Title (translated): 
Ekonomiczne i glebowe uwarunkowania zastosowania fitoremediacji w przywracaniu zrównoważonego rozwoju środowiska
Authors: 
Pszczółkowski, Wiktor
Romanowska-Duda, Zdzisława
Pszczółkowska, Agata
Grzesik, Mieczysław
Wysokińska, Zofia
Year of Publication: 
2012
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 15 [Issue:] 3 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2012 [Pages:] 37-55
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
The objective of this article is a presentation of priority questions and relations involving economic and soil conditions for the application of phytoremediation technology in restoring sustainable development to the environment. The analysis looks at the justifiability of the application of phytoremediation in restoring a balanced environment as an alternative method to costly land recultivation aimed at eliminating pollutants-a solution that is impossible in the case of large areas. The cost effectiveness of the use of phytoremediation in the recovery of trace element in the soil through the process of phytoremediation was demonstrated. The quality of soils as found in the Voivodeship of Łódź was analyzed from the point of view of potential application of the phytoremediation method, taking into account subdivision by heavy metals found in the soils as well as their origins and properties. Grades of soil purity are presented and border values of heavy metal content were identified. �
Abstract (Translated): 
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie priorytetowych zagadnień i powiązań, dotyczących ekonomicznych i glebowych uwarunkowań zastosowania technologii fitoremediacji w przywracaniu zrównoważonego rozwoju środowiska. Analizie poddano zasadność stosowania fitoremediacji w przywracaniu zrównoważonego środowiska jako metody alternatywnej do kosztownej rekultywacji terenów w celu usuwania zanieczyszczeń, które jest niewykonalne do przeprowadzenia na dużych areałach. Wykazano opłacalność stosowania fitoremediacji w odzyskiwaniu pierwiastków śladowych z gleby w procesie phytominingu. Przeanalizowano jakość gleb występujących w województwie łódzkim w aspekcie potencjalnego zastosowania metody fitoremediacji z uwzględnieniem podziału metali ciężkich zawartych w glebach uwzględniający ich pochodzenie oraz właściwości. Przedstawiono klasy czystości gleb i wyznaczone w nich graniczne zawartości metali ciężkich.
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.