Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/10419/259074 
Title (translated): 
Specyfika polityki fiskalnej w Polsce w okresie kryzysu - jej przyczyny i konsekwencje
Year of Publication: 
2011
Citation: 
[Journal:] Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe [ISSN:] 2082-6737 [Volume:] 14 [Issue:] 2 [Publisher:] Łódź University Press [Place:] Łódź [Year:] 2011 [Pages:] 79-100
Publisher: 
Łódź University Press, Łódź
Abstract: 
The present crisis has forced almost all countries to introduce an active economic policy. A lot of attention has been paid to fiscal policy and taxes in Poland. The measures taken in Poland differ considerably from global standards and decisions concerning taxes have been generally political in nature. The paper presents solutions in fiscal policy applied in Poland and explains the specificity of Poland's economy and its anti-crisis policy.
Abstract (Translated): 
Obecny kryzys skłonił niemal wszystkie kraje do prowadzenia aktywnej polityki gospodarczej. W USA i krajach UE dużą wagę w pobudzaniu gospodarki przypisuje się polityce fiskalnej i podatkom. Działania podejmowane w Polsce odbiegają od standardów światowych, a decyzje dotyczące podatków mają z reguły charakter polityczny. W artykule podjęta jest próba przedstawienia rozwiązań z zakresu polityki fiskalnej podejmowanych na Zachodzie oraz wyjaśnienia specyfiki polskiej gospodarki i prowadzonej polityki antykryzysowej.
Persistent Identifier of the first edition: 
Creative Commons License: 
cc-by-nc-nd Logo
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.