Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: https://hdl.handle.net/10419/242731 
Autor:innen: 
Erscheinungsjahr: 
2014
Schriftenreihe/Nr.: 
Centre for Land Tenure Studies Working Paper No. 09/14
Verlag: 
Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Centre for Land Tenure Studies (CLTS), Ås
Zusammenfassung: 
Denne artikkelen bygger på lokale bygdebøker fra Rissa kommune i Sør-Trøndelag. De gir en mer eller mindre detaljert bygdehistorie som går 900 år tilbake. Artikkelen fokuserer på eiendomsrettsstrukturen og jordleie innen landbruket og viser at jordleie langt fra er noe nytt i Rissa. Tvert om er selveierjordbruk snarere et unntak enn regelen i et historisk perspektiv over 900 år. Landbruksjord var en viktig inntektskilde for kirke og stat fra gammelt av og kontroll over eiendomsretten til jord sto derfor sentralt i kampen om makt og som basis for investeringer i samfunnsutvikling og inndekking av ulike kostnader som finansiering av kriger, kongehus, klostre og kirker. Den korte perioden med landbrukssubsidier i de seneste år kan derfor sees som et kort appendiks i forhold til den historiske dominerende tendensen til sterk skattlegging av bønder og landbruket som et viktig fundament for utvikling av landet. Det er århundrer med hardt arbeid på jorda som har bidratt til å bygge landet uten at dette historiske slitet gir nevneverdig respekt eller forståelse for dagens subsidier som også kunne sees som en liten velfortjent tilbakebetaling eller andel av nyere tids velstandsutvikling som fortidens hardtarbeidende bønder var med å legge grunnlaget for.
Schlagwörter: 
Jordleie
leieforhold
leilending
husmann
landskyld
ødegård
oppsitter
Rissa
JEL: 
N53
O13
ISBN: 
978-82-7490-234-3
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
726.15 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.