Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/210160
Authors: 
Bernhardsen, Tom
Bårdsen, Gunnar
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
Staff Memo No. 2004/2
Abstract: 
Sentralbanker med fleksibel inflasjonsstyring setter renten ut fra utsiktene for inflasjon og produksjon og sysselsetting. Utsiktene påvirkes av løpende informasjon om den økonomiske utviklingen. Fra utsiden vil analytikere og observatører over tid søke å danne seg et bilde av hvordan sentralbanken reagerer på ny informasjon. For å forstå sentralbankens mønster i rentesettingen kan observatører estimere sammenhengen mellom renten og utviklingen i makroøkonomiske variable. En slik relasjon kan tenkes på som sentralbankens "gjennomsnittsmønster" i rentesettingen. Med utgangspunkt i en estimert sammenheng mellom renten og makroøkonomiske variable kan analytikere bedre trenge gjennom sentralbankens handlingsmønster i pengepolitikken. Slike analyser kan også være et rammeverk til bedre å forstå og forklare rentesettingen når sentralbanken overrasker markedet.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
82-7553-258-2
Creative Commons License: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
Document Type: 
Research Report
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.