Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/176986
Authors: 
Möllers, Judith
Traikova, Diana
Herzfeld, Thomas
Bajrami, Egzon
Year of Publication: 
2017
Series/Report no.: 
IAMO Policy Brief 33a
Abstract: 
Kosova aktualisht përballet me sfidën e riintegrimit të mijëra migrantëve të kthyer që u larguan nga vendi në 2014 / 2015. Kjo valë emigrimi u diskutua në IAMO Policy Brief 24 (Përmbledhje). Pas përballjes me politikat e kufizuara të azilit të vendeve të destinacionit në Evropën Perëndimore, më shumë se 20,000 njerëz u kthyen në Kosovë përgjatë viteve 2015 dhe 2016. Bazuar në rezultatet e një studimi empirik me rreth 180 migrantë të kthyer, kjo Përmbledhje diskuton një numër çështjesh të riintegrimit. Përveç niveleve të ulëta të arsimit dhe aftësive teknike, riintegrimi është penguar mbi të gjitha nga gjendja e vështirë e tregut të punës në Kosovë. Kjo gjendje përkeqësohet gjithashtu nga një barrë psikologjike që del nga përvojat (ndonjëherë) traumatike të migrimit dhe kthimit të pavullnetshëm. Migrimi i kosovarëve është në rrezik të bëhet një cikël vicioz; kthimi i pavullnetshëm dhe problemet e riintegrimit i shtyn njerëzit të përpiqen të migrojnë sërisht. Në të vërtetë, rezultatet e studimit tregojnë se shumë të kthyer nuk kanë ndërmend të qëndrojnë në Kosovë.
Persistent Identifier of the first edition: 
ISBN: 
978-3-95992-053-7
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size
119.38 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.