Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/171261
Title (translated): 
İklim değişikliğine yerel düzeyde nasıl yanıt verilmelidir? Türkiye Kentleri için Bir Kılavuz
Authors: 
Krellenberg, Kerstin
Turhan, Ethemcan
Year of Publication: 
2017
Series/Report no.: 
UFZ-Bericht 03/2017
Abstract: 
The overall aim of this project was threefold. By organizing workshops at the science-policy interface, the project wanted to: 1. Raise awareness for climate change in Turkish cities and the necessity to develop response action at the local level; 2. Further the exchange between different actors such as academicians, politicians, representatives from the private sector, and civil society as well as between Germany and Turkey in particular; 3. Work on the transfer of solutions to combat climate change at the local level.
Abstract (Translated): 
Bu projenin genel hedefi 3 kısımdan oluşmaktadır. Bilim ve politika arabiriminde çalıştaylar organize ederek, 1. Türkiye kentlerinde iklim değişikliği etkileri hakkında farkındalık yaratmak ve yerel düzeyde politika oluşturmak; 2. Devamında akademisyenler, politikacılar, özel sektör tem- silcileri ve sivil toplumdan farklı aktörler ile Almanya ve Türkiye özelinde karşılıklı ziyaretler düz- enlenmesi; 3. İklim değişikliği ile yerelde mücadelede çözümler üzerine çalışmak.
Persistent Identifier of the first edition: 
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.