BRE Bank - CASE Seminar Proceedings, Center for Social and Economic Research (CASE)

ISSN: 1233-121X

Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 36
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2013 Austerity Revisited, czyli ponownie o zacieśnieniu fiskalnymDiankow, Simeon
2013 Ład korporacyjny w bankach po kryzysieReich, Andrzej; Thor, Wiesław
2013 Długofalowe skutki polityki niskich stóp i poluzowania polityki pieniężnejWoźniak, Przemysław; Winiecki, Jan
2013 Polityczne korzenie kryzysów bankowych i ograniczonej akcji kredytowejCalomiris, Charles W.
2013 Sektor bankowy w Europie: Co zmienił kryzys?Pawłowicz, Leszek; Pawłowska, Małgorzata; Stańczuk, Maciej
2013 Procedura restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banku - doświadczenia światowe, rozwiązania dla UE i dla PolskiPruski, Jerzy; Pollner, John
2012 Problemy fiskalne w czasach malejącego popytu i obaw o wysokość długu publicznegoCottarelli, Carlo
2012 Scenariusze energetyczne dla PolskiMoncarz, Piotr D.; Poręba, Stanisław
2012 Unia bankowa: Skutki dla UE, strefy euro i dla PolskiGroszek, Mieczysław; Kwaśniak, Wojciech; Raczko, Andrzej
2012 Kondycja banków w Europie i Polsce: Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w PolsceKwaśniak, Wojciech; Stypułkowski, Cezary
2012 Zmiany regulacji a rozwój sektora bankowegoJakubiak, Andrzej; Skrok, Witold; Stańczuk, Maciej
2012 Dlaczego nie wolno dopuścić do rozpadu strefy euroÅslund, Anders
2011 Gospodarka niskoemisyjna: Czy potrzebny jest Plan Marshalla?Żmijewski, Krzysztof
2011 Reformy emerytalne w Polsce i na świecie widziane z ParyżaJarrett, Peter
2011 Dostosowanie fiskalne w Polsce w świetle konstytucyjnych i ustawowych progów ostrożnościowychGomulka, Stanisław; Jankowiak, Janusz
2011 Strefa euro: Kryzys i drogi wyjściaWyplosz, Charles
2011 Perspektywy polskiej gospodarki w latach 2012-2013Gronicki, Mirosław; Krzak, Maciej
2011 Zróżnicowanie polityki fiskalnej w trakcie kryzysu lat 2007-2009 i po kryzysieCiżkowicz, Piotr; Krzak, Maciej; Rzońca, Andrzej
2010 Kryzys finansowy: Zmiany w regulacji i nadzorze nad bankamiGrendowicz, Mariusz; Kluza, Stanisław; Pruski, Jerzy
2010 Kryzys fiskalny w Europie: Strategie wyjściaLe Gros Allen, Mark; Petru, Ryszard
Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 36
Browse