Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/127482
Authors: 
Pütz, Lasse
Sick, Sebastian
Year of Publication: 
2015
Series/Report no.: 
Mitbestimmungsförderung Report 17se
Abstract: 
- EG-domstolen har med stöd av en tolkningsfråga från en tysk domstol till uppgift att besluta om huruvida den existerande lagstiftningen om arbetstagarnas medbestämmanderätt i företagsorgan resp. lagstiftningens tillämpning är förenlig med EU-lagstiftningen. - Beroende på EG-domstolens beslut hotas de nationella systemen av allvarliga störningar i arbetsmarknadsrelationerna i samtliga medlemsländer. Målet har därför mycket stor betydelse inte bara för Tyskland. - Regeringarna i EU:s medlemsländer kan delta i målet inför EG-domstolen med egna ställningstaganden. - De nationella fackföreningsorganisationerna bör utifrån dessa aspekter undersöka om det är meningsfullt att verka för att deras egna regeringar lämnar in ett eget ställningstagande.
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size
276.21 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.