CMR Working Papers, Centre of Migration Research (CMR), University of Warsaw

ISSN: n.a.

Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 127
Year of PublicationTitleAuthor(s)
2022Key trends and practices in diaspora education policy-making: Comparative analysis of three countries: Poland, Lithuania and HungaryPopyk, Anzhela
2021Udział diaspory w wyborach krajowych: Przypadek Litwy, Polski i Węgier w ujęciu porównawczymHéjj, Dominik; Lesińska, Magdalena; Wilczewski, Dominik
2021Dual-citizenship as an instrument for the diaspora policy: The comparative analysis of Lithuania, Hungary and PolandPopyk, Anzhela
2021Idealnie nieidealny Instrument: Rola testu rynku pracy w procedurach zatrudniania cudzoziemcówWiatrów, Marcin
2021The post-brexit legal framework for international migration in the UK: Differentiated deportability of poor europeans?Radziwinowiczówna, Agnieszka; Lewis, Olayinka
2020Ewolucja czy rewolucja? Imigracja z Ukrainy do aglomeracji warszawskiej z perspektywy lat 2015-2019Górny, Agata; Madej, Karolina; Porwit, Katarzyna
2020Beyond the "bread with butter": changing realities of economic integration among the Chinese and the Vietnamese diaspora in PolandKardaszewicz, Krzysztof; Wrotek, Małgorzata
2020Facebook recruitment and online interviewing - suitable for qualitative research in migration?Pszczółkowska, Dominika
2020Economic integration of immigrants - towards a new conceptualisation of an old termKaczmarczyk, Paweł; Brunarska, Zuzanna; Brzozowska, Anita; Kardaszewicz, Krzysztof
2020Understanding health-seeking behaviors and barriers to healthcare access among Ukrainian migrant women working in the domestic sector in Warsaw, Poland (A qualitative study)Levitas, Alexandra
2019Substytucja i dyskryminacja na polskim rynku pracy w sytuacji nasilonej imigracjiOkólski, Marek
2019Children's proximity and non-family support to elderly adults in EuropeFihel, Agnieszka; Kalbarczyk, Małgorzata; Nicińska, Anna
2019Brexit i co dalej? Dylematy polskich migrantów poakcesyjnych w Wielkiej BrytaniiSzkudlarek, Aleksandra
2019Nowe obszary docelowe w migracji z Ukrainy do Polski: Przypadek Bydgoszczy i Wrocławia na tle innych miastGórny, Agata; Kołodziejczyk, Katarzyna; Madej, Karolina; Kaczmarczyk, Paweł
2019Raport z badania ilościowego polskich migrantów wielokrotnychCzeranowska, Olga
2019Ukraińskie migrantki i migranci w aglomeracji warszawskiej: Cechy społeczno-demograficzne i relacje społeczne. Raport z badańGórny, Agata; Jaźwińska, Ewa
2018Sieci społeczne a integracja migrantów Ukraińskich w Polsce: Raport z badań jakościowychKindler, Marta; Wójcikowska-Baniak, Katarzyna
2018Partycypacja polityczna i publiczna migrantów w przestrzeni transnarodowej - przegląd badań i literaturyLesińska, Magdalena; Pszczółkowska, Dominika
2018Attitudes towards immigrants of other race or ethnic origin: Polish dataset from Round 7 of the European Social SurveyCzeranowska, Olga
2018Zapuszczanie korzeni na Zielonej Wyspie? Polacy w Irlandii w drugiej dekadzie po akcesji do UEKloc-Nowak, Weronika
Collection's Items (Sorted by Title in Descending order): 1 to 20 of 127
Browse