Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63921
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBöckerman, Petrien_US
dc.contributor.authorMaliranta, Mikaen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:28:41Z-
dc.date.available2012-09-21T11:28:41Z-
dc.date.issued2003en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63921-
dc.description.abstractProductivity growth of the Finnish regions in 13 manufacturing industries is decomposed into micro-level sources by using plant-level data from 1975 to 1999. There are substantial regional differences in the intensity of productivity-enhancing restructuring. Dynamic competition is more intensive in Southern Finland, where the productivity level is also high. In contrast, plants located in Eastern Finland are equipped with lowproductivity technologies owing to persistently sluggish micro-level dynamics. Productivity dispersion between plants within industries is greatest in Southern Finland. We argue that intensive experimentation is a more reasonable interpretation of this finding than large static X-inefficiency in this high productivity region. – productivity ; competition ; efficiency ; micro-level restructuring ; regional disparitiesen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x854en_US
dc.subject.jelO12en_US
dc.subject.jelR23en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwProduktivitäten_US
dc.subject.stwWettbewerben_US
dc.subject.stwWirtschaftliche Effizienzen_US
dc.subject.stwRegionale Disparitäten_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleThe micro-level dynamics of regional productivity growth: The source of divergence in Finlanden_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn364262443en_US
dc.description.abstracttransSuomen alueiden tuottavuuskasvu 13 teollisuusalalla vuosina 1975–1999 on hajotettu toimipaikkatason aineistoja käyttäen mikrotason lähteisiin. Tuottavuutta vahvistavan rakennemuutoksen intensiteetti vaihtelee alueiden välillä merkittävästi. Dynaaminen kilpailu on intensiivisintä Etelä-Suomessa, jossa tuottavuuden taso on myös korkea. Itäisen Suomen toimipaikoilla sen sijaan käytetään alhaisen tuottavuuden teknologioita, mikä johtuu pitkään jähmeänä pysyneestä mikrotason dynamiikasta. Toimipaikkojen välinen tuottavuushajonta on suurinta Etelä-Suomessa. Argumentoimme, että tällä korkean tuottavuuden alueella esiintyvä intensiivinen kokeileminen selittää paremmin tämän havainnon kuin se, että X-tehottomuus olisi siellä suurta. – tuottavuus ; kilpailu ; tehokkuus ; mikrotason rakennemuutos ; alue-eroten_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
346.99 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.