Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63855
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRantala, Olavien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:01:06Z-
dc.date.available2012-09-21T11:01:06Z-
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63855-
dc.description.abstractTutkimuksessa kehitetään mallia, jolla voidaan arvioida sosiaa-lietuuksien kustannusten vaikutuksia tuottaja- ja kuluttajahintoihin sekä erityyppisten ja sosioekonomiselta asemaltaan erilaisten kotitalouksien hyvinvointiin. Tuottajahin-toja määrittävällä panos-tuotoshintamallilla voidaan ottaa toimialojen tuottajahintojen määräytymistä tarkasteltaessa huomioon työvoimakustannusten suora kustannus- ja hintavaikutus kullakin toimialalla sekä välituotekaupan kautta muille toimialoille hei-jastuvat kustannus- ja hintavaikutukset. Kuluttajahintamallissa tuottajahinnat ja kulu-tukseen kohdistuva välillinen verotus vaikuttavat huomattavan eri lailla erilaisten ku-lutushyödykkeiden ja palveluiden hintoihin. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus aiheuttaa suurimman hintapaineen kotitalouksien terveydenhoitomenoihin ja siten hieman muita kotitalousryhmiä suuremman hyvinvointitappion vanhus- ja eläke-läistalouksille. Arvonlisäverotuksen kiristäminen nostaa eniten elintarvikkeiden, vaat-teiden ja jalkineiden, kotitalouskaluston sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menoryhmien kuluttajahintoja. Hyvinvointitappio on suurin kahden huoltajan lapsiperheissä lähinnä elintarvikemenojen ja kotitalouskaluston suurehkojen meno-osuuksien takia. Sosio-ekonomisia kotitalousryhmiä vertailtaessa hyvinvointitappio on työntekijöiden ja toi-mihenkilöiden kohdalla muita ryhmiä suurempi.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x1016en_US
dc.subject.jelD12en_US
dc.subject.jelD57en_US
dc.subject.jelE31en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordTuottajahinnat, kuluttajahinnat, kulutusrakenteeten_US
dc.titleSosiaalietuuksien rahoituksen hinta- ja hyvinvointivaikutukset kotitaloussektorissaen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn511904185en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.