Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63827
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaula, Markkuen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T11:00:41Z-
dc.date.available2012-09-21T11:00:41Z-
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63827-
dc.description.abstractSuomessa on viime vuosina mietitty keinoja innovaatiopohjaisen kasvuyrittäjyyden edistämiseen ja sen edellyttämän riskipääomamarkkinan toimivuuden kehittämiseen. Useissa tutkimuksissa, selvityksissä ja kannanotoissa on yhtenä ratkaisuna esitetty harkittavaksi verokannustimia yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivointiin. Tämän katsauksen tavoitteena on koota yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivointiin suunniteltuja verokannustimia koskevaa tutkimustietoa ja kannustimista eri maissa saatuja kokemuksia. Hyvin suunnitelluilla ja kohdennetuilla verokannustimilla voidaan nykyisen (tosin vielä melko rajallisen) tutkimustiedon ja useista maista saatujen kokemusten valossa arvioida olevan merkityksellinen rooli yksityishenkilöiden pääomasijoitusten aktivoinnissa. Kannustimilla voisi olla merkittävä vaikutus kasvuyrittäjyydessä tarvittavan riskipääoman tarjonnan lisäämisessä ja myös kotimaisen omistajuuden vahvistamisessa. Näiden lisäksi verokannustimet voisivat toimia Suomessa myös merkittävänä signaalina olennaisesta muutoksesta valtiovallan suhtautumisessa kasvuyrittäjyyteen ja sitä kautta niillä saattaisi olla suomalaista yrittäjyysilmapiiriä merkittävästi kehittävä vaikutus.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x1068en_US
dc.subject.jelG3en_US
dc.subject.jelG32en_US
dc.subject.jelG38en_US
dc.subject.jelG24en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordVerokannustimet, pääomasijoitustoiminta, yrittäjyys, bisnesenkeliten_US
dc.subject.stwSteuerbegünstigungen_US
dc.subject.stwRisikokapitalen_US
dc.subject.stwBusiness Angelsen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleVerokannustimet yksityishenkilöiden riskipääomasijoitusten aktivoinnissaen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn523133650en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
167.57 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.