Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIlmakunnas, Pekkaen_US
dc.contributor.authorMaliranta, Mikaen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:59:37Z-
dc.date.available2012-09-21T10:59:37Z-
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63773-
dc.description.abstractJob and worker flows in the Finnish business sector are studied during a deep recession in the early 1990s. The data set, Employment Statistics, covers effectively the whole work force. The gross job and worker flow rates are fairly high. Much of the adjustment of labor input has happened through a reduced hiring rate rather than through an increased separation rate. However, during the recession the group of declining plants included more and larger plants than before, which led to reduced employment. Excess worker turnover (churning) and excess job reallocation have dropped during the recession. There is no strong evidence of the countercyclicality of job reallocation. The flows are calculated both for the whole business sector, and for seven main industries. Services have clearly higher flow rates than manufacturing, but the cyclical changes in the flows are fairly similar in all industries. To test the sensitivity of the results to data sources, job flows are calculated also using Business Register and Industrial Statistics.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x747en_US
dc.subject.jelJ23en_US
dc.subject.jelJ63en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordjob creationen_US
dc.subject.keywordjob destructionen_US
dc.subject.keywordhiringen_US
dc.subject.keywordseparationen_US
dc.subject.keywordchurningen_US
dc.subject.keywordjob reallocationen_US
dc.subject.stwBeschäftigungen_US
dc.subject.stwArbeitsnachfrageen_US
dc.subject.stwKündigungen_US
dc.subject.stwKonjunkturen_US
dc.subject.stwArbeitsmobilitäten_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleThe turnover of jobs and workers in a deep recession: Evidence from the Finnish business sectoren_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn324291094en_US
dc.description.abstracttransTutkimuksessa tarkastellaan työpaikka- ja työntekijävirtoja Suomen yrityssektorilla 1990-luvun alun syvän laman aikana. Aineistona käytetään työssäkäyntitilaston yksilöaineistoa, joka kattaa käytännössä ko. sektorin koko työvoiman. Työpaikkojen ja työntekijöiden bruttovirrat ovat suuria. Suuri osa työpanoksen sopeutuksesta on tapahtunut alentuneen työntekijöiden sisäänvirtausasteen kautta eikä niinkään nousseen ulos-virtausasteen kautta. Toisaalta laman aikana supistuvien toimipaikkojen ryhmään kuului enemmän ja suurempia toimipaikkoja, mikä johti työllisyyden alenemiseen. Työntekijöiden ylimääräinen vaihtuvuus (kirnuaminen) ja työpaikkojen ylimääräinen uudelleenallokaatio ovat alentuneet laman aikana. Tulokset eivät anna vahvaa tukea hypoteesille työpaikkojen uudelleenallokaation vastasyklisyydestä. Virrat on laskettu koko yrityssektorille ja seitsemälle päätoimialalle. Palvelualoilla virtojen asteet ovat selvästi korkeammat kuin teollisuudessa, mutta niiden suhdannevaihtelu on melko samanlaista kaikilla toimialoilla. Aineston vaikutuksia tuloksiin tutkitaan laskemalla työpaikkavirrat myös yritysrekisterin toimipaikka-aineistosta ja teollisuustilastosta.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
120.68 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.