Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorRantala, Olavien_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:59:12Z-
dc.date.available2012-09-21T10:59:12Z-
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63754-
dc.description.abstractTutkimuksessa kehitetään mallia, jolla voidaan arvioida sosiaa-lietuuksien kustannusten vaikutuksia tuottajahintoihin sekä valtakunnallisiin ja alueel-lisiin kuluttajahintoihin. Tuottajahintoja määrittävä panos-tuotoshintamalli ottaa huo-mioon sosiaalietuuksien rahoitukseen käytettävien työnantajamaksujen korotusten suorat kustannus- ja hintavaikutukset kullakin toimialalla sekä välituotekaupan kautta muille toimialoille heijastuvat kustannus- ja hintavaikutukset. Kuluttajahintamalli määrittää tuottajahintojen ja kulutukseen kohdistuvan välillisen verotuksen vaikutuk-set erilaisten kulutushyödykkeiden hintoihin. Tutkimuksessa hintamallin ominaisuuk-sia kuvataan simuloimalla työnantajamaksujen ja arvonlisäverotuksen muutosten hin-tavaikutuksia. Työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen korotus aiheuttaa suurimman hintapaineen työvaltaisten terveydenhoito- ja koulutuspalveluiden tuottaja- ja kulutta-jahintoihin. Arvonlisäverotuksen kiristäminen nostaa eniten elintarvikkeiden sekä kulttuurin ja vapaa-ajan menoryhmien kuluttajahintoja. Julkisen talouden kannalta neutraali elintarvikkeiden arvonlisäverotuksen keventäminen ja samanaikainen työn-antajamaksujen korotus hyödyttää eniten vanhus- ja eläkeläistalouksia, työttömiä ja maatalousyrittäjiä, joiden kulutusmenoissa elintarvikkeilla on suurin paino. Alueelli-sesti kuluttajahinnat alenevat tällöin eniten Pohjois-Suomessa ja vähiten Etelä-Suomessa.en_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x1125en_US
dc.subject.jelD12en_US
dc.subject.jelD57en_US
dc.subject.jelE31en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordTuottajahinnat, alueelliset kuluttajahinnaten_US
dc.titleSosiaalietuuksien rahoituksen alueelliset kuluttajahintavaikutukseten_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn559393091en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
724.25 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.