Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63718
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHonkatukia, Juhaen_US
dc.contributor.authorOllikainen, Markkuen_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:58:06Z-
dc.date.available2012-09-21T10:58:06Z-
dc.date.issued2001en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63718-
dc.description.abstractWe study the Baltic Sea countries’ declaration to reduce nutrient loads by 50% in each country in an ecological-economic model. The model consists of country-based abatement cost functions, and transfer coefficients describing how phosphorus and nitrogen flow from one country to another, as estimated in a hydrological model of the Baltic Sea. We show that for nitrogen in particular the overall abatement costs of the current policy are much higher and that the benefits are more uneven than under a cost-efficient policy. Consequently, one can expect that countries with high marginal abatement costs have the least incentives to follow the agreement and to invest in nitrogen abatement. This is also confirmed by our data. Therefore, we suggest and outline a joint implementation policy to promote cost-efficiency and to increase incentives for investments. – nitrogen ; phosphorus ; cost-efficiency ; joint implementationen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x755en_US
dc.subject.jelQ25en_US
dc.subject.jelQ28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwMeeresverschmutzungen_US
dc.subject.stwGewässerschutzen_US
dc.subject.stwOstseeen_US
dc.titleTowards efficient pollution control in the Baltic Sea: An anatomy of current failure with suggestionsen_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn327768843en_US
dc.description.abstracttransTässä tutkimuksessa tarkastellaan ympäristötaloudellisen (ekologistaloudellisen) mallin avulla Itämeren maiden julistusta vähentää ravinnepäästöjä 50% kussakin maassa. Malli koostuu maakohtaisista puhdistuskustannusfunktioista ja hydrologisen mallin avulla estimoiduista typen ja fosforin kulkeutumiskertoimista. Tutkimuksessa osoitetaan, että Itämeren maiden omaksuman ympäristöpolitiikan kustannukset ovat erityisesti typen osalta merkittävästi korkeammat ja suojelun hyödyt epätasaisemmin jakautuneet kuin kustannustehokkaassa ympäristöpolitiikassa. Tämän vuoksi puhdistuskustannuksiltaan kalliiden maiden kannustimet typpipäästöjen vähentämi- seen ovat vähäiset. Tätä johtopäätöstä tukevat myös tiedot toteutuneista ravinnepäästöstä. Tutkimuksessa ehdotetaan ja hahmotellaan yhteistoteutusta keinona edistää kustannustehokkuutta ja lisätä kannustimia suojeluinvestointeihin. – typpi ; fosfori ; kustannustehokkuus ; yhteistoteutusen_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
263.35 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.