Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63711
Authors: 
Koponen, Aki T.
Year of Publication: 
2002
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 784
Abstract: 
In this paper I analyze the local banking markets in the spatial competition context. In the model one bank is located at the one end of the unit long line and two rival banks are located at another end. Ends are considered as centers of two towns. Borrowers are located on the line between the centers. Analysis shows that price discrimination is dominating action for the bank with local monopoly and the cooperativeness of banks in oligopoly-town depends on discount rate of banks, market size development, and development of transportation costs. If banks in oligopoly-town act cooperatively and this town is bigger enough, the monopolistic bank gets lower interest returns than its rivals. If the noncooperative equilibrium realizes in the game in oligopoly-town, for given type of loans returns are always higher for the bank with local monopoly. – Banking ; Spatial competition ; Price discrimination ; local monopoly
Abstract (Translated): 
Tässä paperissa analysoin paikallisia pankkimarkkinoita spatiaalisen kilpailun kontekstissa. Mallissa yksi pankki on sijoittunut yksikköpitkän suoran toiseen päähän ja kaksi kilpailevaa pankkia toiseen päähän. Suoran päät ovat kahden kunnan keskustat. Laina-asiakkaat ovat sijoittuneet suoralle keskusten väliin. Analyysissa näytetään, että hintadiskriminointi on paikallisen monopoliaseman omaavalle pankille dominoiva toimenpide ja kahden pankin paikkakunnan pankkien yhteistyö riippuu diskonttokoron lisäksi kuljetuskustannusten ja lainojen määrän kehityksestä. Jos pankit oligopoli-paikkakunnalla käyttäytyvät kooperatiivisesti ja paikkakunta on riittävän paljon suurempi, ovat monopolistipankin korkotuotot kilpailijoiden tuottoja pienemmät. Jos taas pankit oligopoli-paikkakunnalla käyttäytyvät kilpailullisesti, ovat monopolistipankin korkotuotot aina suuremmat tietyn tyyppisille lainoille. – Pankkitoiminta ; spatiaalinen kilpailu ; hintadiskriminointi ; alueellinen monopoli
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
280.19 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.