Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63681
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAlho, Kari E.O.en_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:57:24Z-
dc.date.available2012-09-21T10:57:24Z-
dc.date.issued2002en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63681-
dc.description.abstractTulopolitiikka on keskeinen osa työmarkkinoiden sopimusjärjestelmää ja talouspolitiikkaa Suomessa. Tästä huolimatta siitä ei ole juuri tehty kvantitatiivisia kokonaistaloudellisia arvioita, minkä laatiminen on tässä tutkimuksessa otettu tavoitteeksi. Aluksi keskustellaan periaatteellisella tasolla mahdollisuudesta saada aikaan keskitetty tulopoliittinen sopimus (tupo) palkoista ja johdetaan sen ominaisuuksia verrattuna liittokohtaiseen sopimiseen. Sitten pohditaan suppeasti tupon ja yritysten palkanmuodostuksen tarpeiden välisiä yhteyksiä. Lopuksi tehdään kokonaistaloudellinen arvio tupon merkityksestä estimoimalla arvio tupon reaalisten palkkakustannusten nousua hillitsevästä vaikutuksesta ja syöttämällä tämä työmarkkinoiden tasapainoa kuvaavaan malliin. Tulosten mukaan keskitetty tuposopimus kohentaa työllisyyttä keskimäärin siten, että se alentaa työttömyysastetta keskipitkällä aikavälillä noin prosenttiyksikön verrattuna liittokohtaiseen sopimiseen. Käteen jäävän reaalipalkan suhteen tupo on neutraali. Työrauhaa tupo edistää niin, että se lisää vuositasolla kansantalouden työpanosta 0.2 prosenttia verrattuna liittokohtaiseen sopimiseen. – Tulopolitiikka ; palkanmuodostus ; kokonaistaloudelliset vaikutukseten_US
dc.language.isofinen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x837en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.stwArbeitslosigkeiten_US
dc.subject.stwLohnen_US
dc.subject.stwWirtschaftspolitiken_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleKannattaako tulopolitiikkaa jatkaa?en_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn359075266en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
368.16 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.