Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63640
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJohansson, Edvarden_US
dc.date.accessioned2012-09-21T10:56:23Z-
dc.date.available2012-09-21T10:56:23Z-
dc.date.issued2004en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10419/63640-
dc.description.abstractIn this paper we investigate several determinants of job satisfaction using the Finnish part of the European Community Household Panel. In general, Finnish research on job satisfaction using economics methodology is very scarce. Therefore, the paper starts by investigating several “classic” determinants of individual job satisfaction, such as the effect of wage, age, gender, education etc., on job satisfaction. The results of these investigations reveal that the Finnish results look rather similar to the bulk of international results, in the sense that women, those with higher wages, those with low education and so on have higher job satisfaction. We also find that a low level of job satisfaction can predict quits, in line with the international evidence. Further investigations into newer issues reveal that involuntary part-time is associated with lower job satisfaction, and that on-the-job training is associated with higher job satisfaction.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisher|aThe Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |cHelsinkien_US
dc.relation.ispartofseries|aETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) |x958en_US
dc.subject.jelJ22en_US
dc.subject.jelJ24en_US
dc.subject.jelJ28en_US
dc.subject.ddc330en_US
dc.subject.keywordJob satisfactionen_US
dc.subject.keywordquitsen_US
dc.subject.keywordpart-time worken_US
dc.subject.keywordon-the-job trainingen_US
dc.subject.keywordTyötyytyväisyysen_US
dc.subject.keywordirtisanoutuminenen_US
dc.subject.keywordosa-aikatyöen_US
dc.subject.keywordhenkilöstökoulutusen_US
dc.subject.stwArbeitszufriedenheiten_US
dc.subject.stwTeilzeitarbeiten_US
dc.subject.stwBetriebliche Weiterbildungen_US
dc.subject.stwPanelen_US
dc.subject.stwFinnlanden_US
dc.titleJob satisfaction in Finland: Some results from the European Community household panel 1996 - 2001en_US
dc.typeWorking Paperen_US
dc.identifier.ppn474164683en_US
dc.description.abstracttransTässä paperissa tutkitaan työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä käyttäen European Community Household Panel-aineistoa koskien Suomea. Taloustieteellisestä näkökulmasta tehtyjä suomalaisia tutkimuksia työtyytyväisyydestä on verrattain vähän. Tästä syystä tutkitaan paperissa ensin miten ”perinteiset” tekijät kuten palkkataso, ikä, sukupuoli, koulutustaso vaikuttavat työtyytyväisyyteen. Nämä tekijät ovat ”perinteisiä” siinä mielessä että aikaisemmissa, kansanvälisissä tutkimuksissa, on jo havaittu niiden vaikuttavan työtyytyväisyyteen. Tämän tutkimuksen tuloksien valossa Suomi ei näytä poikkeavan paljon muista maista, koska naisilla, huonommin koulutetuilla, ja korkeapalkkaisilla on muita korkeampi työtyytyväisyys samalla tavoin kuin ulkomailla. Matala työtyytyväisyys myös lisää todennäköisyyttä että työntekijä irtisanoutuu työstään. Paperissa tutkitaan myös työtyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä, joiden vaikutuksista tiedetään vielä varsin vähän. Henkilöillä, jotka tekevät omasta tahdosta riippumatta osa-aikatyötä on muita matalampi työtyytyväisyys. Tulokset viittaavat myös siihen, että yrityksen tarjoama koulutus nostaa työntekijöiden työtyytyväisyyden.en_US
dc.rightshttp://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungenen_US

Files in This Item:
File
Size
202.05 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.