Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/63732
Authors: 
Hyytinen, Ari
Takalo, Tuomas
Year of Publication: 
2004
Series/Report no.: 
ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 893
Abstract: 
We aim at explaining why some consumers use only one medium when paying for their point-of-sale transactions, while others multihome and use many. Using data on young Finnish consumers, we find that one key determinant of multihoming behavior in the market for payment media is consumer awareness. Our instrumental variable estimates indicate that the better informed use 1.2-1.3 times more payment media than the less informed. Because many payment method innovations are typically first used simultaneously with the established methods, our results suggest that increasing consumer awareness could significantly speed up the adoption of new means of payment, such electronic money and mobile payments.
Abstract (Translated): 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miksi jotkut kuluttajista käyttävät vain yhtä maksuvälinettä ja toiset kuluttajat monia maksuvälineitä maksaessaan päivittäisiä ostoksiaan. Käyttämällä aineistoa nuorista suomalaisista kuluttajista löydämme, että yksi tärkeimmistä maksuvälineiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä on kuluttajien yleinen tietoisuus maksamiseen liittyvistä kysymyksistä. Instrumenttimuuttujaestimoinnit osoittavat, että paremmin tietoiset kuluttajat käyttävät 1.2-1.3 kertaa useampaa maksuvälinettä kuin vähemmän tietoiset kuluttajat. Koska monia uusia maksuvälineitä käytetään usein aluksi olemassa olevien maksuvälineiden rinnalla, tuloksemme tukevat näkemystä, että kuluttajien ietoisuuden lisääminen maksamisesta ja maksuvälineistä voisi nopeuttaa uusien maksuvälineiden, kuten elektronisen rahan ja mobiilien maksuvälineiden, käyttöönottoa. – Maksuvälineet ; kuluttajien tietoisuus ; maksuvälineiden käyttöönotto
Subjects: 
Payment media
multihoming
consumer awareness
adoption of financial technology
JEL: 
G20
E59
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
416.54 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.