EconStor >
Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO), Halle (Saale) >
IAMO Discussion Papers >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/28463
  
Title:Partnerstwo Lokalne jako inkubator rozwoju terenow wiejskich: przypadek Debrzna, polnocno-zachodnia Polska PDF Logo
Title (translated):Local partnership as an incubator for rural development: The case of Dębrzno, North-western Poland
Authors:Gramzow, Andreas
Issue Date:2006
Series/Report no.:Discussion paper // Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe 101
Abstract:Od początku lat 90-tych XX wieku nieprzerwanie rośnie przepaść pomiędzy rozwojem gospodarczym terenów miejskich i wiejskich. Powiększające się różnice w poziomach zarobków i brak perspektyw znalezienia pracy spowodowały już odpływ młodych ludzi ze wsi oraz coraz bardziej zauważalne starzenie się terenów wiejskich. Inicjatywy lokalne, jak pokazują udane przypadki z różnych regionów Polski, mogą mieć trwały wpływ na rozwój gospodarczy terenów wiejskich i skutecznie przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom. Niniejsza praca przedstawia wyniki studium przypadku, które analizuje inicjatywy lokalne w gminie Debrzno w województwie pomorskim. Wyniki studium przypadku opierają się przede wszystkim na otwartych wywiadach przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedstawicieli samorządu lokalnego oraz członków lokalnego stowarzyszenia rozwojowego. Poważnym problemem w regionie okalnym. W 2004 roku stowarzyszenie wraz z przedstawicielami dziesięciu innych gmin złożyło podanie o działania pilotażowe wdrażające Inicjatywę Wspólnotową Leader+. Konferencje przeprowadzone z potencjalnymi partnerami przyszłej grupy działania typu Leader, doświadczenie z inicjatywami lokalnymi w stowarzyszeniu oraz programie Naszyjnika Północy, a także wysoki poziom wiedzy zainteresowanych stron o projektach typu Leader stanowią obiecujące przesłanki dla skutecznego wdrożenia strategii pilotażowej w regionie.
Subjects:Rozwój wsi
inicjatywa lokalna
współpraca
Leader+
Polska
JEL:J43
P32
R11
Persistent Identifier of the first edition:urn:nbn:de:gbv:3:2-2956
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:IAMO Discussion Papers
Publikationen von Forscherinnen und Forschern des IAMO

Files in This Item:
File Description SizeFormat
519931653.pdf932.97 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/28463

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.