EconStor >
Research Institute of the Finnish Economy (ETLA), Helsinki >
ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) >

Please use this identifier to cite or link to this item:

http://hdl.handle.net/10419/63941
  
Title:Uusyrittäjien kasvuhakuisuus PDF Logo
Authors:Pajarinen, Mika
Rouvinen, Petri
Ylä-Anttila, Pekka
Issue Date:2006
Series/Report no.:ETLA Discussion Papers, The Research Institute of the Finnish Economy (ETLA) 1052
Abstract:Tässä raportissa tutkitaan aloittavia ja erityisesti kasvuhakuisia yrittäjiä ja heidän yrityksiään laajaa tietokoneavusteista puhelinkyselyä hyödyntäen. Tulosten valossa näyttää siltä, että kasvuhakuinen uusyrittäjä on usein korkeahkon teknisen koulutuksen omaava mies, hänellä on aiempaa johtamis- ja/tai yrittäjäkokemusta, hän on valmis ottamaan riskejä, ja että hän ansaitsi varsin hyvin aiemmassa palkkatyössään. Kasvuhakuisten osuus kaikista uusyrittäjistä on erityisen suuri tietointensiivisissä liike-elämän palveluissa. Kasvuhakuiset yritykset ovat jo lähtökohtaisesti muita suurempia: niiden alkupääoma on suurempi sekä niillä on enemmän perustajia ja alkuvaiheen työntekijöitä. Ne myös harjoittavat useammin innovaatiotoimintaa sekä aineettomat oikeudet liittyvät todennäköisemmin niiden perustamiseen tai alkuvaiheen toimintaan. Ne ovat myös muita todennäköisemmin suuntautuneet kansainvälisille markkinoille.
Subjects:Yrittäjyys, Uusyrittäjyys, Kasvuyritys, Yrityksen perustaminen, Kasvuhakuisuus
JEL:D92
L26
M13
Document Type:Working Paper
Appears in Collections:ETLA Discussion Papers, Research Institute of the Finnish Economy (ETLA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat
519737806.pdf622.49 kBAdobe PDF
No. of Downloads: Counter Stats
Download bibliographical data as: BibTeX
Share on:http://hdl.handle.net/10419/63941

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.