Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/97070
Authors: 
Stepputat, Finn
Jacobsen, Katja Lindskov
Year of Publication: 
2013
Series/Report no.: 
DIIS Report No. 2013:09
Abstract: 
Denne rapport analyserer muligheder og begrænsninger for anvendelsen af militære kapaciteter i humanitære katastrofer. Rapporten skal ses i konteksten af aktuelle overvejelser om mulighederne for et tættere samarbejde mellem militæret og Beredskabsstyrelsen i forbindelse med styrelsens internationale indsatser, men analysen vil inddrage den større internationale kontekst, der er afgørende for hvorvidt og hvordan militære kapaciteter med fordel kan bruges i humanitære katastrofer. Som det vil fremgå, er der forandringer i den internationale kontekst, der gør det aktuelt at se på spørgsmålet om militære kapaciteter i sammenhæng med en revision af Beredskabsstyrelsens internationale strategi. Dels er FN's register over militære og civile forsvarskapaciteter (MCDA) blevet nedlagt, og dels er der i disse år løbende forhandlinger om, hvordan det internationale humanitære samfund kan spille sammen med de stadigt mere ambitiøse nationale og regionale katastrofeberedskaber, som præger den internationale udvikling på området.
ISBN: 
978-87-7605-562-2
Document Type: 
Research Report

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.