Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/95226
Authors: 
Andersson, Thomas
Year of Publication: 
1990
Series/Report no.: 
IUI Working Paper 285
Abstract: 
Den här rapporten analyserar Sveriges val mellan en optimal anpassning till EG och medlemskap med hänsyn till värdet av svenskt manöverutrymme respektive inflytande på EGs beslut. Vad gäller handelspolitiken kan Sverige i teorin vara mer öppet utanför EG, men i praktiken förhindras detta av behovet att få tillgång till EGs fyra friheter, utan vilka Sverige går miste om investeringar, arbetstillfällen och teknologi. Vidare talar behoven av internationellt samarbete vad gäller miljön, strukturomvandling och ökad konkurrens i Sverige till fördel för medlemskap, medan faran av en svårhanterlig EG-byråkrati kan tala emot. Avslutningsvis konstateras att EG-debatten behöver analyseras i ett samhällsekonomiskt perspektiv, och ämnen för fortsatt forskning presenteras.
JEL: 
A00
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
1.47 MB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.