Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/90404
Authors: 
Dobák, Miklós
Tari, Ernõ
Year of Publication: 
1996
Citation: 
[Journal:] Journal for East European Management Studies [ISSN:] 0949-6181 [Volume:] 1 [Year:] 1996 [Issue:] 2 [Pages:] 7-35
Abstract: 
Die Autoren stellen - nach einem kurzen geschichtlichen Rückblick - die Entwicklung der Organisationsformen ungarischer Unternehmen der achtziger und neunziger Jahre vor. Die Charakteristiken der Organisationsformen ungarischer Unternehmen spiegeln die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen des Landes wieder. Die Autoren zeigen, wie während der achtziger Jahre, während des sogenannten weichen Sozialismus, besonders die Entwicklung und die positiven Wirkungen zahlreicher kleiner Unternehmen sowie das Schwinden der linear-funktionalen Organisationsformen bei zahlreichen Großunternehmen neue (Aus)wege für die Mikrosphäre wurden. Unter letzterem sind vor allem die Versuche mit Matrixstrukturen sowie die Schaffung von Verantwortungs- und Verrechnungseinheiten, Voraussetzung für eine Divisionsstruktur, zu nennen. Im zweiten Teil des Artikels beschreiben die Autoren, wie die wirtschaftlichen und rechtlichen Umgestaltungen während der achtziger Jahre und den ersten Jahren des Wechsels die turbulente Entwicklung der kleinen Unternehmen und die Umgestaltung der künstlich geschaffenen, sog. sozialistischen Großbetriebe in marktkonforme Organisationsstrukturen zur Folge hatten. Besonderes Interesse wird auch der Entstehung von Konzern- und Holdingorganisationen gewidmet. Diese geben neuen Spielraum für das Aufbrechen von traditionellen Großunternehmen und für das Wachsen von ungarischen Privatunternehmen.
Abstract (Translated): 
A szerzõk a cikkben - egy rövid történeti visszatekintés után - a magyar vállalati szervezeti formák fejlõdését mutatják be 1980-as évektõl napjainkig. A magyar vállalati szervezeti formák jellemzõi jól tükrözik az ország társadalmi, gazdasági változásait is. A szerzõk bemutatják a 80-as évek (mint a puha szocializmus évei) útkereséseit a mikroszférában - külön kiemelve a kisvállalkozások fejlõdésének a megindulását és jótékony hatását, illetve a nagyvállalati lineáris funkcionális szervezeti formák hegemóniájának a megszüntetésére tett kísérleteket. Ez utóbbiak közül külön is említésre méltóak a mátrix struktúrákkal történõ próbálkozások, valamint a divizionális szervezetek kialakulásához elvezetõ úgynevezett felelõsségi és elszámolási egységek létrehozására tett kísérletek. A cikk második fejezetében a 80-as évek végén, illetve a rendszerváltozás kezdeti éveiben megfigyelhetõ gazdasági és jogi szabá lyozás megtermékenyítõ hatását mutatják be a szerzõk, amelynek egyrészt a kisvállalkozások turbulens fejlõdése, másrészt a mesterségesen kialakított úgynevezett szocialista nagyvállalatok piackonform szervezeti struktúrába való átalakítása volt a következ ménye. A fejezet külön is foglalkozik a konszern- és holding szervezetek kialakulásáv al, amelyek mind a hagyományos nagyvállalatok lebontásának, mind a magyarországi magánvállalkozások növekedésének adnak mozgásformát.
Document Type: 
Article

Files in This Item:
File
Size
336.18 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.