Bitte verwenden Sie diesen Link, um diese Publikation zu zitieren, oder auf sie als Internetquelle zu verweisen: http://hdl.handle.net/10419/83334
Autoren: 
Holá, Veronika
Jakubík, Petr
Datum: 
2011
Schriftenreihe/Nr.: 
IES Working Paper No. 5/2011
Zusammenfassung: 
Tato studie se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována především důsledkům zavedení neomezené výše pojistných limitů a možnému přesunu vkladů do zemí, které je zavedly. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. Studie se dále soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
Schlagwörter: 
pojištění vkladů
pojistný limit
Evropská unie
státní garance
finanční krize
morální hazard
JEL: 
G01
G21
G38
Dokumentart: 
Working Paper

Datei(en):
Datei
Größe
444.04 kB

Publikationen in EconStor sind urheberrechtlich geschützt.