Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83123
Authors: 
Year of Publication: 
2000
Series/Report no.: 
IME Working Paper No. 10
Publisher: 
University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME), Esbjerg
Abstract: 
Med mellemrum blusser diskussion om den økonomiske fagdisciplins videnskabelighed op. Er main stream tankegangen nu tilstrækkelig nuanceret i sit indhold og sin approach til at kunne fange og på relevant vis belyse de væsentligste forekomne økonomiske fænomener? På den ene side vokser tilslutningen til den fremherskende makroøkonomiske tankegang til stadighed. På den anden side lyder de kritiske røster, der påpeger denne tankegangs eksplicitte fravær af etiske og moralske overvejelser, højere og højere. I nærværende note afdækkes udvalgte træk af den nyere danske kritik af main stream retningen inden for makroteorien, ligesom det påpeges, at økonomisk teori, selv i sin spæde fragmenterede præklassiske begyndelse, til alle tider har indeholdt en betydende normativ dimension.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
65.42 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.