Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83120
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
IME Working Paper 44
Abstract: 
Rudolf Christiani er i dag vel ikke kendt af særlig mange. Sikkert ikke mange vil vide, at han var medstifter af ingeniør- og entreprenørfirmaet Christiani & Nielsen, færre endnu vil huske, at han i to perioder var medlem af rigsdagen valgt for Venstre og kun et fåtal er bekendt med nogle bidrag fra hans hånd i begyndelsen af 1930’erne omhandlende økonomiske forhold. Nærværende note har til hensigt at sætte fokus på netop disse bidrag for at afdække om disse eventuelt indeholder tanker og argumenter af et tidligt præ-keynesiansk tilsnit.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size
298.78 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.