Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83084
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2003
Series/Report no.: 
IME Working Paper No. 38
Publisher: 
University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME), Esbjerg
Abstract: 
Om end Ivar Jantzen, hvad økonomisk teori angår, mest er kendt for sine bidrag til forståelsen af omkostningsfunktionen, indeholdt hans forfatterskab også vis-se tiltag af et mere makroøkonomisk tilsnit. Her beskæftigede Jantzen sig med, hvad man med en nutidig sprogbrug ville benævne indkomstdannelsesteori. Med sit matematisk-tekniske udgangspunkt forsøgte han at formalisere det økonomiske kredsløb for en åben økonomi med fokus på, hvorledes national-indkomsten kunne maksimeres givet dels ledige ressourcer dels mangel på fremmed valuta. Bl.a. beskrev han heri, hvorledes multiplikatorprocessen kan forløbe, ligesom han opstillede nogle centrale eksportmultiplikatorsammen-hænge.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
328.24 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.