Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/83074
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2001
Series/Report no.: 
IME Working Paper No. 23
Publisher: 
University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME), Esbjerg
Abstract: 
Med marginalismens gennembrud i 1870’erne skifter fokus i økonomisk teori. Fra nu af er det mikroøkonomiske perspektiv sat i højsæde: hvorledes sikres en effektiv allokering af ressourcerne i økonomien? Og dermed træder den klassiske æras makroøkonomiske dimension i baggrunden indtil keynesianismen i 1930’erne på ny revolutionerede den økonomiske fagdisciplin. Om end marginalismens gennembrud er tæt knyttet til Jevons, Menger og Walras, var der dog også danske bidrag, som måske kunne have påvirket udviklingen af det nye paradigme kraftigere og mere markant, end det nu rent faktisk blev tilfældet. Især Harald Westergaards bidrag må i denne forbindelse fremhæves, men også Julius Petersen og Frederik Bing bør nævnes. Om disse handler nærværende artikel.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
74.63 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.