Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/82813
Authors: 
Olesen, Finn
Year of Publication: 
2009
Series/Report no.: 
IME Working Paper 91
Abstract: 
På sin vis kan man betragte hele Keynes’ forfatterskab som en langstrakt kamp for at formulere et relevant alternativ til den herskende ortodoksi. Som bekendt kom dette gennembrud først i 1936 med udgivelsen af The General Theory. I nærværende papir skal der sættes fokus på et af bidragene i denne langstrakte frigørelsesproces. Det er således papirets hensigt at sætte fokus på A Treatise on Money i den hensigt at forsøge at belyse vigtigheden af dette værk i den ovennævnte intellektuelle frigørelsesproces. Konklusionen på gennemgangen er, at Keynes i Treatise ikke på en tilstrækkelig overbevisende måde fik besvaret de to helt centrale spørgsmål: 1) hvorfor kommer en makroøkonomi uden for den postulerede ligevægt? og 2) hvordan bevæger økonomien sig dynamisk i et uligevægtspræget forløb hen imod en ny ligevægt? Nogle mere til fredsstillende svar herpå måtte afvente fremkomsten af The General Theory.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.