Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/82807
Authors: 
Brandt, Urs Steiner
Year of Publication: 
2008
Series/Report no.: 
IME Working Paper No. 78
Publisher: 
University of Southern Denmark, Department of Environmental and Business Economics (IME), Esbjerg
Abstract: 
[Resumé] Denne note tager udgangspunkt i Stern Review. Rapporten er på ca. 700 sider, og jeg vil ikke kunne gennemgå alt i denne. Fokus bliver lagt på især to områder, for det første den beslutningsteoretiske diskussion, og hvordan den iboende usikkerhed anvendes. For det andet hvilken betydning innovation og udvikling af ny teknologi har for at håndtere klimaproblematikken. Det bliver dermed gennem disse metodologiske briller, jeg vil analysere rapporten og perspektivere dens hovedbudskab og den kritik, den har mødt. Endelig vil denne note forsøge at indplacere rapporten i den strøm af vidnesbyrd, konklusioner på baggrund af disse vidnesbyrd, partsindlæg, policy anbefalinger som næsten dagligt fremkommer vedrørende klimaspørgsmål.
Document Type: 
Working Paper
Appears in Collections:

Files in This Item:
File
Size
361.97 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.