Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81709
Authors: 
Özhan, Gazi
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper, Turkish Economic Association 2012/5
Abstract: 
Bu makalede 2025’e dek olan dönemdeki büyüme olanakları araştırılan ve çalışmada kısaca Çanakkale (ya da ÇAN) bölgesi diye anılan bölge, Çanakkale ve sınır komşusu olan Balıkesir, Tekirdağ ve Edirne illerini kapsar. Bölgede fert başına gelir 1999 yılı verilerine göre 3.100 dolarla Türkiye ortalamasının (2.900 dolar) yaklaşık yüzde 7 üstündedir. Ancak bölgenin fert başına geliri Marmara Bölgesi’nin diğer illerindeki 4.100 dolarlık rakama kıyasla yaklaşık yüzde 24 daha düşüktür. Öte yandan, komşu ülke Yunanistan'ın ulaştığı 12 bin dolarlık fert başına gelirin sadece dörtte biri kadardır. Çanakkale bölgesinin, Marmara Bölgesi ve sınır komşusu Yunanistan'a kı-yasla gözlenen bu gelişmişlik farkını azaltması için, Sanayi ve Hizmetler sek-törlerinin yakın geçmişte gerçekleştirdikleri hızları aşan yüksek düzeyde bü-yüme hızlarına ulaşması gerekir. Kalkınma için zorunlu görülen ve gelecek 25 yılda (2001 - 2025) başarılabilecek büyüme hızı yılda ortalama yüzde 6,3 ve birikimli olarak yüzde 387,9 olmalıdır. Bunun için gerekli gayri-safi yatırımla-rın tutarı 25 yılda birikimli olarak 111 milyar doları bulacaktır.
Abstract (Translated): 
This paper considers the economy of the region, ÇAN, containing Çanakkale and three neighbouring provinces, namely Bal¸kesir, Edirne and Tekirdaæg, and investigates the regional prospects for growth over a time horizon covering the first quarter of the 21st century. While the 1999 value of regional per capita income standing at $3,100 is slightly greater than the national average of $2,900, it is about 75% of the per capita income in the greater Marmara region. To complete the picture, one should add that in the same year per capita in-come in Greece is $12 thousand, or about four times as high as that in ÇAN. In order for the ÇAN region to catch up with the greater Marmara region and Greece, and to secure a sustainable growth path, the economic structure of the region should be transformed in such a way to increase the regional GDP and employment shares of Industry an Services. To envisage such a growth path, a simple multi-sector economic planning model is constructed and solved over the next 25 years (2001 - 2025) under a growth scenario allowing the economy of the region to grow at about 6.3 percent per annum over the plan-ning horizon. The required amount of gross investment for this ambitious growth scenario is shown to be about $111 billion.
Subjects: 
Bölgesel kalkınma
Çanakkale
Marmara bölgesi
Çok sektörlü büyüme modeli
Çanakkale region
Regional development
Multisector growth model
Document Type: 
Working Paper

Files in This Item:
File
Size
543.52 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.