Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10419/81648
Authors: 
Uygur, Ercan
Year of Publication: 
2012
Series/Report no.: 
Discussion Paper 2012/55
Abstract: 
Bu çalışmanın başlıca iki amacı vardır. Birincisi, Türkiye’'nin geçmişten bugüne DYY çekmek için gösterdiği çabaları ve DYY’deki gelişmeleri dünyadaki gelişmeler ışığında irdelemektir. Ikincisi, DYY’yi çeken unsurları araştırmaktır. Bu araştırmayı yapmak üzere bir VAR sistemi tahmin edilmektedir. Tahmin sonuçlarına göre, Türkiye’'de DYY’yi en çok makroekonomik ortam, daha somut olarak reel faiz ve bütçe açığındaki gelişmeler çekmektedir. Reel faizin düşmesiyle DYY belirgin olarak artıyor. Daha gecikmeli olsa da, bütçe dengesinde iyileşme de DYY’yi olumlu etkilemektedir.
Document Type: 
Working Paper
Social Media Mentions:

Files in This Item:
File
Size
257.33 kB

Items in EconStor are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.